Tidigare uppdrag

Sundsvalls kommuns personaltidning

Sundsvalls kommuns personaltidning Skopet

Skopet är Sundsvalls kommuns personaltidning som kommer ut sex gånger per år till alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Tidningen upplyser om insatser, förändringar och beslut som rör läsarna, men här finns även personliga porträtt och reportage. Under tre års tid, 2010 till 2013, var det vi som producerade tidningen tillsammans med en journalist och en projektledare. Varje nummer gick ut till 8 500 personer. I vårt arbete med tidningen ingick allt från journalistik, fotografi och illustration till form, layout och redigering. 2010 nominerades vår formgivning till Svenska designpriset i kategorin Bästa personaltidning. För att läsa mer om Sundsvalls kommun besök www.sundsvall.se

– Vilken bra artikel det var och bra bilder också, många har påtalat det för mig.
Karin Bergmark, Ateljerista, som vi intervjuade och skrev om i tidningen.

Bokförlaget Orimligt

Orimligt

Orimligt är ett bokförlag som ger ut fantasy och science-fiction. När förlaget etablerades gjorde vi en marknadsanalys och lade grunden för deras kommunikation. Vi har tagit fram förlagets namn och grafiska profil, samt en annons om en årligen återkommande novelltävling. No Gadget Design har även formgivit omslagen till de första böckerna. Namnet Orimligt är en analogi; i verkligheten kan fantasy och science fiction verka osannolikt, men i bokens värld är historien möjlig.

At Hand of Sweden
At Hand of Sweden

”Vi brukar säga att ost är som fotboll, man ska inte ta i den med händerna. Ändå gör vi det, utan att tänka på smuts och bakterier”. At Hand of Sweden bildades 2013 och arbetar med produkter som underlättar hanteringen av ost på olika sätt. När företaget bildades skapade vi deras logotyp och grafiska profil. Till dem har vi också tagit fram mässmaterial, informationsgrafik, produktplad och design av nya produkter. Vi har även skapat deras hemsida www.athandofsweden.se

Härnösand – att förpacka en plats

Härnösand - att förpacka en plats

Befolkningen i Stockholm ökar med två busslaster människor varje dag. Men så ser det inte ut i hela landet. Befolkningsmängden i Härnösands kommun har minskat kontinuerligt de senaste 18 åren och Ångermanland som Härnösand ligger i är det landskap som avfolkats mest i Sverige. Med hjälp av design och kommunikation kan man göra en plats mer attraktiv och på så vis stärka platsens varumärke. I det här projektet har vi använt Härnösands stadsdelar för att uppmärksamma staden och skapa en grafisk identitet. Härnösand har fler stadsdelar än många tror.

Matroshka Furniture

Matroshka Furniture

Grundarna till Matroshka Furniture frågade sig varför inte volymen i rummet används när man skapar möbler och inredning, utan oftast bara ytan. De inspirerades av människans dagliga liv och behov, så väl som av de namngivande ryska dockorna, där flera delar ryms i varandra. Resultatet blev en flerfunktionell möbel med plats för vila, arbete och fest, allt detta på femton kvadratmeter. Anna Fossane är en av fyra formgivare som tillsammans tagit fram konceptet och ritat möbeln Matroshka. Hon har även formgivit företagets hemsida, broschyrer och produktkataloger. www.matroshkafurniture.com

Incubator ToolboxIncubator Toolbox

Sedan 2008 har Åkroken Business Incubator dokumenterat och utvecklat en process för effektiv rådgivning till nystartade företag. När de förpackade sina kunskaper och lanserade Incubator Toolbox fick vi vara med och ta fram hemsidan och den grafiska profilen. Incubator Toolbox erbjuder över 70 manualer, i åtta olika kategorier, som ska underlätta för affärsrådgivare att hjälpa inkubatorbolag. Se mer av vårt arbete på www.incubatortoolbox.se