Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

Varje projekt är unikt men vi arbetar efter ungefär samma princip oberoende av vilken typ av uppdrag som vi står inför, tillvägagångssättet kallas för designmetodiken. Vår process startar oftast med ett möte med uppdragsgivaren och delas sedan in i fyra faser;

1. Problemformulering
2. Analysfas
3. Kreativ fas
4. Presentation

I stora drag innebär det att vi inför ett uppdrag specificerar problemet och analyserar möjligheter och behov genom bland annat omvärldsbevakning och målgruppsanalyser. Därefter testar vi lösningar genom exempelvis skisser och modeller som vi utvärderar tillsammans med kunden och/eller användare. När vi har hittat en bra lösning tar vi vidare den till produktion, det kan vara till exempel en trycksak eller en produkt.